Financiën

Financiën

Belastingvoordeel
Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar lang een bepaald bedrag aan een goed doel wilt schenken, is het bedrag 100% aftrekbaar van de inkomensbelasting als je dit regelt in een schenkingsakte.

Sinds januari 2016 kan belastingformulier vragen naar een RSIN nummer.

Ons RSIN nummer is 813608260

ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Jaarverslag