Algemene informatie

Sinds 8 april 2004 is stichting Bondo Kids officieel opgericht als een goede doel stichting. Bondo Kids ondersteunt het Revalidatie centrum Nyabondo op medische en sociale revalidatiezorg, huisvesting en educatie, om kinderen met een handicap een plek in de maatschappij te bieden, waarbij zelfstandigheid vergroten voorop staat. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, suggesties, ideeën, wilt u geld geven, materialen ter beschikking stellen, of iets anders wat een bijdrage kan leveren aan het centrum, dan horen we het graag.

Kijk ook eens op Facebook of Youtube en zoek naar Nyabondo.

volunteers stichting Bondo Kids In volunteerfilmpje krijgt u een indruk van vrijwilligers die in Kenia stage hebben gelopen en de werkzaamheden op het centrum.

Promofilmpje stichting Bondo Kids   een korte impressie met foto’s over het centrum.

NYABONDO Rehabilitation Centre KENYA 2015 In Nyabondo centrum 2015 een uitgebreid filmpje met interviews over het Nyabondo centrum

Steun Stichting Bondo Kids.

IBAN NL92 RABO 0397370830 Rabobank Zwolle

RSIN nummer is 813608260

Stichting Bondo Kids wil graag in contact komen met u.
Uw steunbetuigingen, tips, opmerkingen en verhalen zijn altijd welkom.

U kunt contact met ons opnemen door:

Mailen: info@bondokids.nl
Schrijven:
Stichting Bondo Kids
Boomsluiterstraat 6, 8043 AX Zwolle

Telefoonnummer: 038-4203096
IBAN rekeningnummer: NL92 RABO 0397 3708 30 Rabobank Zwolle