Doelstelling

Doelstelling

Stichting Bondo Kids heeft voor zichzelf een aantal doelen opgesteld.

  • Voor kinderen en jongeren met een handicap in Kenia medische en sociale revalidatie mogelijk te maken.
  • Zorgdragen voor de persoonlijke groei van een kind waardoor zijn integratie in de maatschappij bevordert.
  • Het ondersteunen zowel financieel als anderszins, van het Rehabilitation centrum Nyabondo gevestigd te Sondu, Kenia.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • In een persoonlijke en zorgvuldige omgang met donateurs probeert Stichting Bondo Kids hun belangstelling te bestendigen en uit te laten groeien tot duurzame betrokkenheid.

Van grote betekenis voor de fondsenwerving is de nieuwsbrief, die donateurs elk kwartaal ontvangen. Centraal hierin staat informatie over Nyabondo center, welke de kans krijgt zich te ontplooien tot een volwassen en zo zelfstandig mogelijk bestaan en met een eigen, gerespecteerde positie in de maatschappij.