De stichting

Begin 2004 is het idee gekomen om nog meer voor het centrum te willen betekenen.
Een aantal mensen hebben hun enthousiasme gebundeld wat resulteert in Stichting Bondo Kids.De bestuursleden hebben een persoonlijke binding met het centrum en ze weten als geen ander hoe belangrijk hulp, in welke vorm dan ook is.

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Nummer bij de kamer van koophandel en Fabrieken voor de regio Zwolle dossiernummer 05074971
Akte van oprichting 08-04-04
Boomsluiterstraat 6, 8043 AX Zwolle
IBAN rekeningnummer: NL92 RABO 0397 3708 30 Rabobank Zwolle

Bestuur:
Christa Oude Vrielink (voorzitster)
Simone Slaghekke (secretaris)
Matthijs Top (penningmeester)

Behalve de bestuursleden bestaat ons team verder uit:

Pascale de Wit (coördinator vrijwilligers/stagiaires)

Hennie Berends (vrijwilliger)         Mark Oude Vrielink (pr)        Ineke Rop (vrijwilliger)