Stichting Bondo Kids » Het centrum » Small Homes
Bondo Kids, hulp aan invalide kinderen in Afrika, Kenia, Nyabondo

Small Homes

Ongeveer drie kwartier rijden van Nyabondo ligt het dorpje Bolo. Hier staat sinds de jaren ‘70 een klein opvanghuis voor gehandicapte kinderen. Het project is in eerste instantie gestart met geld en management van Caritas, een Duitste hulporganisatie. De bedoeling was dat het project na vijf jaar overgedragen zou worden aan de plaatselijke gemeenschap. Zij zouden het dan financieel en organisatorisch gaan dragen. Helaas is de overdracht toendertijd niet goed gedaan, waardoor vanaf de jaren ’80 er niets meer in het huis geinvesteerd werd. De kinderen hebben geen bedden, te weinig water en krijgen geen proffesionele zorg.
De problemen in Abwao zijn gesignaleerd door de plaatstelijk bisschop.
Abwao is een tehuis voor kinderen met een lichaamlijke handicap. De redenen dat zij niet thuis kunnen wonen verschillen per kind en situatie. Sommige kinderen zijn wees, andere krijgen thuis geen adequate zorg of zijn net geopereerd en revalideren in Abwao. Het grote voordeel van het huis is dat het naast een lagere school staat en vlakbij een middelbare school. Dit betekend dat alle kinderen in het huis naar school kunnen. Dit is in hun ouderlijk huis niet vanzelfsprekend, omdat ze vaak ver moeten lopen naar school en dat met hun handicap niet kunnen. Daarbij komt dat de kinderen in het tehuis bekend zijn bij hulporganisaties en daarom vaak worden gesponsord d.m.v. schoolgeld. 
 Aangezien de regio lijdt onder ernstige droogte en daardoor armoede kan de gemeenschap niet alle kosten van het huis alleen dragen. Daarom wordt er gezocht naar fondsen die willen investeren in Abwao. Het plan is het huis gedeeltelijk financieel onafhankelijk te maken door eigen inkomsten te creeren. De commisie wil dat er huizen op de grond rond het huis gebouwd worden, die verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld leraren. Hierdoor bindt de gemeenschap redelijk welvarende Kenianen aan het dorp en kan met het geld van de huur Abwao onderhouden worden. Behalve in Bolo wordt er ook in Awasi een small home heropgestart.  Dit huis heet Mibasi en gaat weer lopen vanaf 15 september met 10 verstandelijk gehandicapte kinderen. Ook dit huis heeft geld nodig.