Stichting Bondo Kids » Het centrum » Sint Martin
Bondo Kids, hulp aan invalide kinderen in Afrika, Kenia, Nyabondo

Sint Martin

Het bestuur van Nyabondo heeft helaas moeten concluderen dat tijdelijke opvang niet voldoende is voor een groep gehandicapte kinderen met een hersenbeschadiging (cerebral pulsy).
Elke week worden er gehandicapte kinderen gevonden die volkomen verwaarloosd in een donker hutje liggen.
Naar de achtergrond van deze volkomen isolatie en verwaarlozing van gehandicapte kinderen kunnen we slechts gissen.
Veel ouders zijn niet in de gelegenheid, financieel en/of emotioneel deze kinderen, ook na hun revalidatie, de nodige zorg te bieden.
Op Sint Martin wordt een permanente opvang gerealiseert voor max. 80 kinderen.
Op de lokatie van Nyabondo is ruimte voor een dergelijke opvang.
Het personeel zal door het centrum geleverd en bekostigd worden.
Er kan tevens een beroep gedaan worden op buitenlandse fysiotherapeuten die stage willen lopen in Nyabondo.