Stichting Bondo Kids » Projecten » Huidige Projecten
Bondo Kids, hulp aan invalide kinderen in Afrika, Kenia, Nyabondo

Huidige Projecten

uesthouse

Het bouwen van een nieuwe accomodatie op het centrum voor stagiaires, vrijwilligers en AMREF doctors.


Bestrating

Op het centrum bevinden zich meerdere gebouwen. Het gehele terrein is glooiend, waardoor het voor zowel de kinderen als de medewerkers het erg moeilijk is om zich voor te bewegen over de paden. De paden zijn nu op dit moment van zeer slechte kwaliteit. Door de jaren heen door intensief gebruik, kwaliteit van de stenen, en door het klimaat is het op dit moment erg moeilijk en ook nog eens gevaarlijk voor een ieder om zich goed te verplaatsen. Voorstel van Stichting Bondo Kids is om e.e.a. te vernieuwen. Begin 2006 heeft Stichting Bondo Kids al een gedeelte gerealiseerd. Het samenwerken met de lokale mensen is zeer goed bevallen, waardoor de lokale gemeenschap c.q. economie nog meer wordt gestimuleerd. Ook de te gebruiken materialen ( zand, cement, stenen en de vrachtwagen) zijn afkomstig uit de regio. Door de kleinschaligheid van onze stichting en het directe contact met de lokale mensen hebben we de garantie dat 100 % van deze giften ten goede komt aan het project.
In het het eerste kwartaal van 2008 gaan verder met het plaatsen van nieuwe bestrating op het centrum.
Door het vernieuwen van de bestrating is het mogelijk: -- Een goede individuele revalidatie wordt hierdoor mogelijk -- Zelfstandig verplaatsen door kinderen zelf -- Flexibiliteit van de activiteiten die nu elders kunnen plaatsvinden-- Enorme tijdswinst bij het verplaatsen van de kinderen naar de diverse gebouwen-- Geen levensgevaarlijke situaties meer, maar kindvriendelijk en meer toegankelijk voor valide en invalide kinderen.Waterleiding
In Kenia heeft slechts 42% van de bevolking de beschikking over schoon drinkwater. Het overige gedeelte van de bevolking moet leven zonder deze basisvoorwaarde voor een goede gezondheid. Zij gebruiken water uit rivieren en waterplassen. Daarnaast vangen zij regenwater op in alle voorhanden zijnde voorwerpen. Zo ook in het Nyabondo revalidatie centrum.

De kans op gezondheidsproblemen vanwege het gebruik van vervuild drinkwater is onrustbarend groot in het gebied. Doch de de meeste inwoners hebben geen toegang tot schoon drinkwater, dus geen andere keus dan het water dat voorhanden is te gebruiken. Het gebruik aan deze basisvoorziening heeft stichting Bondo Kids aangegrepen als (nieuwe) uitdaging.

2007 was jaar van onderzoek. Het Lake Victoria South Water Services Board (LVSWSB) te Kisumu – een tak van het Keniaanse Ministerie van Water – zette alle mogelijkheden om in het gebied tot drinkwater voorzieningen te komen op een rijtje in een rapport. Daarnaast werden ter plaatse door geologen van het LVSWSB de nodige bodemonderzoeken gedaan. De bodemstructuur is ter plaatse echter dusdanig complex, dat nadere onderzoeken nodig zijn. Extra deskundige hulp is nu vereist.