Stichting Bondo Kids » Sponsoring
Bondo Kids, hulp aan invalide kinderen in Afrika, Kenia, Nyabondo

Sponsoring

Individuele Sponsoring

Niet alleen sponsoring van kinderen gebeurt via onze Stichting, ook hebben we nu een aantal donateurs welke periodiek geld overmaken aan onze Stichting. Wanneer u hier ook interesse in heeft, neem dan contact op met Bondo Kids. Wilt u niet als individu een kindje sponsoren? Maar misschien wel als afdeling van het werk of als organisatie? Graag willen wij u informeren over welke mogelijkheden er zijn.Tot op heden zijn er 50 kinderen gesponsord via onze stichting. Voor €165,00 per jaar sponsort u individueel een kind! Wanneer kinderen doorgaan naar secondary school zijn de kosten ongeveer €360,00. 

Waarom sponsoring
Omdat sponsoring zorgt voor duurzame ontwikkeling in een gebied en dus uitzicht geeft op een toekomst. De vaste bijdrage aan het programma zorgt voor een stabiele voortgang van de ontwikkeling van het kind en haar leefomgeving. De persoonlijke band zorgt ervoor dat uw sponsorkind zich gewaardeerd voelt. Het directe contact stelt u in staat meer te leren over zijn of haar leefomstandigheden en het werk van Stichting Bondo Kids.

Hoe wordt mijn geld besteed
Uw bijdrage gaat direct naar uw sponsorkind, waarmee wordt gezorgd dat uw sponsorkind individuele steun ontvangt in de vorm van schoolgeld en persoonlijke gezondheidszorg. Daarnaast komt een deel van uw bijdrage ook ten goede aan de algemene programma-ontwikkeling. We proberen zoveel mogelijk van uw euro ter plaatse te besteden; dat is tenslotte het doel van onze Stichting. Omdat we samenwerken met het bestuur van het centrum, hebben we goed zicht op de besteding van de sponsorgelden. Verder is Stichting Bondo Kids een organisatie met relatief lage kosten in Nederland. Het geld wordt daardoor zeer effectief besteed.

Hoe lang duurt een sponsoring?
Stichting Bondo Kids hanteert geen vaste leeftijd waarop de sponsoring stopt, maar kijkt naar de mate waarin het kind op een menswaardige manier zelfstandig kan leven. In het algemeen eindigt de sponsoring als het kind het onderwijs verlaat. Dat is meestal tussen de 17 en 19 jaar. Wanneer het kind kiest voor een vervolgopleiding, kunt u het kind blijven ondersteunen. Uiteraard krijgt u hierover tijdig bericht.

Kan of moet ik schrijven met een sponsorkind?
Corresponderen is mogelijk, maar niet verplicht. Schrijven geeft wel meerwaarde, omdat het u meer inzicht geeft in de veranderingen die plaatsvinden in van het kind. Tevens toont u uw betrokkenheid bij het kind, wat vaak erg wordt gewaardeerd. De kinderen vinden het fijn als ze een kaart van de sponsorouder(s) krijgen en deze worden vaak als wandversiering of als tekenvoorbeeld gebruikt. Een kort briefje in het Engels wordt ook op prijs gesteld. Als het kind geen Engels kent, wordt de brief door de verzorgers vertaald. Niet alle kinderen zijn in staat zelfstandig terug te schrijven. Wij horen nogal eens dat een kind altijd hetzelfde schrijft en nooit op vragen reageert. Dat komt doordat de briefjes vaak klassikaal worden geschreven. Soms wordt een brief van het bord gewoon overgenomen. Zij vinden het erg moeilijk om aan de sponsorouder, die ze niet kennen, wat terug te schrijven en zich in onze belevingswereld te verplaatsen. Het centrum heeft geen speciaal personeel in dienst die de correspondentie regelt. Maar neemt u vooral aan, dat de kinderen erg trots zijn als u ze schrijft.

Opsturen van cadeau
Wij raden u af om een cadeau op te sturen, omdat dit in de praktijk veel problemen ter plaatse veroorzaakt, zoals corruptie, zeer hoge invoerrechten, vermissing of diefstal. Het is wel mogelijk om in een kleinere envelop naast een brief of ansichtkaart een klein cadeautje mee te sturen. Realiseert u zich wel, dat een kind niet alleen is. Wanneer het kind alleen iets voor zichzelf krijgt, lijkt het te worden voorgetrokken. Stickers, ballonnen, potloden of haarlinten vallen in goede aarde bij uw kind en zijn/haar vriendjes.